Zobevalik Opleidingen

Alle opleidingen voor preventie en herstel moeten leiden tot traumavrij moederschap, zodat de moeder zich gezond voelt en dat zelf doet! Dat kan alleen wanneer teamleden opgeleid worden met wetenschappelijke kennis en vaardigheden, continu werken aan hun vakmanschap en willen blijven leren. De basis ligt in de wetenschappelijke kennis via de boeken, podcasts, onderzoek en publicaties, het lesmateriaal, ons aanbod en het onderscheidende vermogen van het Zobevalik Centrum. Daarna vaardigheden blijven ontwikkelen, getraumatiseerde moeders steeds beter leren begrijpen, maar ook snappen hoe ze zelf een geboortetrauma kunnen voorkomen. Teamleden leren trauma informatie geven, te spreken over geboorte én trauma, ook als het hun moeilijk wordt gemaakt. Vandaar uit zichtbaar zijn, netwerken en de goede zorg die zij kunnen bieden aanbevelen. Alle moeders moeten toegang krijgen tot deze kosten effectieve zorg: ze profiteren altijd, zonder negatieve bijwerkingen! Tot slot meten we onze resultaten en bespreken we de cijfers. In de huidige zorg wordt 1 op de 2 moeders getroffen door een traumatische geboortetijd. Bij het Zobevalik Centrum maar 1 op de 20! Wil je nog meer informatie? Bel of mail ons gerust! Of kijk op De Geboortespecialist.

PREVENTIE

In de basisopleiding tot Traumapreventie Coach leer je de Zobevalik Coaching aan te bieden aan aanstaande en net bevallen moeders. Daarna kun je de trainingen volgen om de Reis naar Bewust en Natuurlijk Vruchtbaar Zijn en Traumapreventie in de Nageboortetijd aan te bieden. Ook voor de Online Moedergesprekken kun je geschoold worden. Wanneer je de Zobevalik Workshop wilt aanbieden, kan dat na aankoop en training. Wil jij je al inschrijven? Dan kun je je hier aanmelden!

Traumapreventie Coaches kunnen een verkorte opleiding tot Geboortetrauma Consulent starten na de 5e lesdag (tussen examen) en daarna aanvullend de opleiding tot Geboortetrauma Therapeut in de Summerschool. 

HERSTEL

De basisopleiding tot Geboortetrauma Consulent leidt tot de kennis en vaardigheden om moeders met een geboortetrauma te behandelen met de hersteltherapie. Wil jij je al inschrijven? De aanmeld formlieren vind je hier.

Aanvullend kun je de vervolgopleiding tot Geboortetrauma Therapeut doen, met meer verdieping in de problematiek van getraumatiseerde moeders.

Alle Geboortetrauma Consulenten en Therapeuten kunnen geschoold worden in het traject Vriendschap sluiten met je Zenuwstelsel, de Reis naar Vruchtbaar Zijn, Traumapreventie in de Nageboortetijd en de Online Moedergesprekken. 

Kijk voor alle bijeenkomsten van het team in de Agenda.

HER CERTIFICERING EN ZOBEVALIK KEURMERK

Wij werken continue aan betere zorg dankzij voortdurend wetenschappelijk onderzoek, dus werken we ook altijd aan beter vakmanschap. Daarvoor worden elke twee jaren teamleden gehercertificeerd. Ze worden getoetst op hun resultaten, hun kennis en vaardigheden, hun zichtbaarheid en promotie én hun ambities in het Zobevalik Centrum. Begin 2024 starten we met de her certificering, aangevuld met het Zobevalik Net Werk voor promotie en onze Online Community. Dit is een platform in een app, waarin je over alles op de hoogte wordt gehouden en interactief kunt samenwerken dankzij een eigen account. Deze informatie hub ondersteunt teamleden die meer willen t.a.v. alle aspecten van ons werk: meer kennis, vaardigheden, ontwikkeling, aantal cliënten, omzet, informatie, uitwisseling, contact en werktevredenheid. Bijeenkomsten worden opgenomen en kun je later bekijken, zoals het wekelijks online spreekuur met Brun. Verder komt er een Q&A en een databank. We hopen zo het Zobevalik merk gezamenlijk uit te dragen, waaraan we elke twee jaren een Campagne koppelen met een thema. Dit is de route tot her certificering die elk even jaar (2024, 2026, etc) begint:

  1. Voorafgaand in september ontvang je de uitnodiging voor her certificering en de data van de bijeenkomsten, waarmee je gedurende twee jaren onderdeel bent van onze Online Community en gebruik maakt van het Zobevalik Net Werk.
  2. Vóór 15 november is aanmelding vereist, om een account voor je aan te maken op het platform.
  3. In de tweede week van januari start je met het gebruik van de Community d.m.v. de bijbehorende app. Je ontvangt de facturen voor gebruik (€40/mnd van Nadine in België), voor het Net Werk (€10/mnd van Kelly) en de her certificering (€100 voor de introductie, de toets en de bijscholing).
  4. In januari volgen twee data voor de introductie met uitleg over het gehele traject, waarvan je er één hoeft bij te wonen (zie agenda). Je kunt de opname later bekijken als je er niet bij kunt zijn. Daarna krijg je de toets per mail.
  5. In februari volgt de bijscholing (zie agenda) om je te ondersteunen in het maken van de toets. Ook die is later te bekijken.
  6. Gebruik de toets als werkdocument om jezelf steeds verder te verbeteren. Met de toegenomen kennis en vaardigheden start je met de nulmeting van je praktijk in verschillende domeinen. De uitkomsten gaan we delen op de teamdag in juni 2024 (zie punt 9).
  7. Voor teamleden die hun klinisch leiderschap willen ontwikkelen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan betere moederzorg binnen het huidige zorgaanbod, leren effectiever samenwerken, organiseren informatie bijeenkomsten, promotie, evaluatie en onderzoek en geven sturing aan korte en lange termijn doelen, d.m.v. de training in mei voor het Zobevalik Keurmerk voor €150 (zie agenda). Zij voegen de opdrachten van dit extra traject toe aan hun praktijk rapportage.
  8. In januari van de oneven jaren volgt de online her certificering met een posterpresentatie over je eigen praktijkrapportage waar iedereen aanwezig moet zijn. Die kosten zijn €100.
  9. Voor belangstellenden organiseer ik elk jaar in juni, voorafgaand aan het feest, een teamdag van 14-19 u en vraag een bijdrage van €50.

Teamleden die onze missie van traumavrij moederschap helpen uitdragen en een actieve rol vervullen in en buiten het centrum, krijgen een Zobevalik Keurmerk. Zij zijn in staat alle aspecten tot uiting te brengen en bij te dragen in de doorontwikkeling van ons belangrijke werk in Nederland en België!

ZOBEVALIK CAMPAGNE

We gaan in 2024 en 2025 de eerste Campagne doen om gezamenlijk onze zorg bekender te maken en uit te breiden, ondersteund door de Zobevalik Online Community. Het thema is ‘We moeten het er toch even over hebben…’ Gezamenlijk gaan we, vanuit het landelijk Zobevalik Centrum, spreken over geboorte én trauma. Omdat alle moeders die dat doen, traumavrij zijn of volledig herstellen. Via de her certificering word je stap voor stap meegenomen trauma informatie te geven, individueel, in groepen en in netwerken. Ons doel is bekendheid van ons belangrijke werk en jullie praktijken te vergroten en de toegang voor moeders aantrekkelijk te maken vanwege onze aandacht voor het gevoelsleven en de super goede uitkomsten die dat oplevert. Je koppelt de Campagne aan je praktijkdoelen en resultaten.

ZOBEVALIK NET WERK

Tien keer per jaar verspreiden we een editie van ons ZOBEVALIK NET WERK over ons werk en actualiteiten. Zo delen we informatie over ons Centrum en onze praktijken. Doel is deze informatie via teamleden te delen in ons eigen netwerk. Wil jij ook meedoen? Vraag dan informatie over een abonnement bij Kelly Geerlings: kelly@moederliefdecoaching.nl

ZOBEVALIK LOKATIES

Het Zobevalik Centrum in Renkum is de opleiding lokatie in Brun haar praktijk, Onder de Bomen 19 (6871 CG), waar de basisopleidingen en trainingen worden gegeven.

In het Zobevalik Centrum in Vianen, aan de Bolcherijsekade 3A (4131 NT), worden de teamdagen voor de Community in juni en het preventie team in november georganiseerd.